කේපොයින්ට්

කේපොයින්ට් යනු 1989 වකවානුවේදී හමුදා බුද්ධි අංශ විසින් පවත්වාගෙන ගිය ඇතැම් වධකාගාරවලට පොදුවේ භාවිතා වූ නමකි. එසේ කෙටි වුණේ කිලිං පොයින්ට් නම් වචන දෙක ය. එය මරණයේ තුඩුව ලෙස පරිවර්තනය කළ හැකි ය. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ වෙරළාසන්නයේ පිහිටි එළියකන්ද කඳු මුදුනේ එවැනි කඳවුරක් පවත්වාගෙන යන ලදී. …

Read More