ප්‍රචණ්ඩත්වය කියන්නෙ මොකක් ද?

අපි නිතර ප්‍රචණ්ඩත්වය ගැන කතා කරනවා. ඒ වුණාට මේක අර්ථකථනය කරන්නේ කොහොම ද කියන එක බොහෝ දෙනෙකුට තේරෙන්නෙ නැහැ. ඒ නිසා මහ ලොකුවට ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, නිදහස, මානව හිමිකම් ආදිය ගැන පෙනී සිටින ගමන් ම ඔවුන් ප්‍රචණ්ඩකාරී ලෙස හැසිරෙනවා.

සමාජවාදය ප්‍රචණ්ඩත්වය ප්‍රතික්ෂේප නො කරන අතර එය ඉතිහාසය පුරා ම ප්‍රචණ්ඩත්වය පුළුල් ලෙස භාවිතා කර තිබෙනවා. එහි පරස්පරය වන්නේ එසේ කරන ගමන් ම සමාජවාදීන් තමන්ට එරෙහි ප්‍රති ප්‍රචණ්ඩත්වයන්වලදී නාහෙන් අඬන්නේ මානව හිමිකම්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි කාරණාවලට මුවා වෙලායි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අර්ථකථනය කරන ආකාරයට, ප‍්‍රචණ්ඩත්වය යනු ශාරීරික බලය හෝ බලපෑම හෝ හිතා මතා පාවිච්චි කිරීම.

එයට සැබැවින් ම බලය පාවිච්චි කිරීම හෝ එසේ පාවිච්චි කිරීමට තර්ජනය කිරීම ද අයත් වෙනවා.

එය එක් පුද්ගලයකුට එරෙහිව මෙන් ම කණ්ඩායමකට හෝ සමූහයකට හෝ එරෙහිවත් කරන්නක් විය හැකියි.

එහි ප‍්‍රතිඵලයක් ලෙස තුවාල, මරණ, මානසික හානි, සංවර්ධනයට බාධා වීම් හෝ ආර්ථික පීඩා කිරීම් හෝ සිදු විය හැකියි.

ප‍්‍රචණ්ඩත්වය නිසා මරණ සිදු වූ විට, සමීපස්ථ හා විස්තෘත පවුල්වල සාමාජිකයන්ටත්, ප‍්‍රජාවටත් මිනිය නො හැකි තරම් බලපෑමක් සිදු වෙනවා. මෙවැනි ඛෙදවාචක නිසා බොහෝ විට ඔවුන්ගේ ජීවිත ආපසු හැරවිය නො හැකි ලෙස වෙනස් වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *